Dünya İslam Birliği | Suudi Arabistan

Dünya İslam Birliği (Mekke-i Mükerreme, Suudi Arabistan) 18 Mayıs 1962/14 Zilhicce 1381 tarihinde kutsal şehir Mekke’de düzenlenen Dünya İslam Kongresi toplantısında kabul edilen bir kararın ardından kuruldu. Dünyadaki en önemli İslami örgütlerden biridir ve “gerçek İslam’ı ve hoşgörülü ilkelerini göstermeyi, insani yardım sağlamayı, herkesle diyalog ve işbirliği köprülerini genişletmeyi, tüm kültürlere ve medeniyetlere  olumlu bir şekilde açık olmayı, İslam’ın mesajını gerçekleştirmek için dengeli ve itidal yolunu izlemeyi ve barış ve adalet dolu  ve bir arada yaşanabilen bir dünya için aşırılık, şiddet ve dışlama çağrısı yapan hareketleri engellemeyi hedefler.

Birlik, İslami kurallara uygun olarak yürütüldüğü sürece Mülteci Zekât Fonu aracılığıyla uygun mültecilere ve kendi ülkelerinde yerinden edilmiş kişilere (IDP’ler) zekât verilmesine onay veren bir fetva yayınlamıştır. Bu kuralların en önemlisi toplanan fonların tamamının mültecilere ve kendi ülkelerinde yerinden edilmiş kişilerden seçilen yararlanıcılara iletilmesini sağlayan yüzde 100 zekât dağıtım politikasıdır.

Site Footer